Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

Aangepaste richtlijnen voor COVID-19

Vanaf 1/10 gelden aangepaste richtlijnen voor COVID-19. De Risico Management Group (RMG) maakte hierover gisteren de laatste concrete afspraken. Sinds vandaag zijn de geactualiseerde procedures te raadplegen op de website van Sciensano.

Twee aanpassingen zullen een groot effect hebben op de contacttracing door CLB in de schoolpopulatie:

  • Als jongeren in het klaslokaal een mondmasker correct dragen (op mond en neus) en geen rechtsreeks fysiek contact hebben met de indexpatiënt, dan worden ook de leerlingen die op minder dan 1,5 meter afstand van de indexpatiënt zitten gedurende meer dan 15 minuten als laag-risico contacten beschouwd.

 

  • Het test- en quarantainebeleid voor nauwe asymptomatische contacten is als volgt aangepast:

 

De richtlijn, beslisbomen en de brieven voor hoog- en laag-risico-contacten die ter beschikking gesteld worden door de VWVJ zijn conform deze aanpassingen gewijzigd. Dankzij het Agentschap Zorg en Gezondheid zullen de brieven binnenkort ook in het Engels, Frans en Arabisch vertaald worden.

 

Registratie COVID-19 meldingen bij leerlingen en personeelsleden in scholen/internaten

Vergeet niet om regelmatig na te kijken of alle items in de excell-tabel (zie nieuwsbrief 28/8) voor registratie van de COVID-19 meldingen zijn ingevuld zodat de data volledig zijn wanneer ze tijdens de herfstvakantie verzameld worden voor wetenschappelijke analyse door de VWVJ. Data die op kwaliteitsvolle manier zijn verzameld, zullen een belangrijke informatiebron zijn om het toekomstig beleid in scholen te helpen bepalen.

Gezien leerlingen en personeelsleden van een school samen de schoolpopulatie vormen en het coronavirus tussen beide leeftijdsgroepen kan circuleren, is een overzicht van de meldingen bij leerlingen en bij personeelsleden nodig om een zinvolle analyse te kunnen maken. Binnenkort kunnen de data voor leerlingen via LARS geregistreerd worden. Vergeet dus niet om de excell-tabel manueel te blijven invullen voor (minstens) de personeelsleden als je de data over de COVID-19-meldingen bij leerling via LARS zal genereren.

 

Hartelijke groet,

Anouk Vanlander

Share this