Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

BETREFT: melden van clusters - start en duur isolatie - buscontacten basisonderwijs

 

Bericht van het Agentschap Zorg en Gezondheid omtrent de melding van clusters

Clusters van besmettingen met COVID-19 dienen vanaf nu via een webformulier gemeld te worden aan Zorg en Gezondheid en de COVID-19-teams van de zorgraden.
We spreken van een cluster:

  • wanneer er zich in een groep of bijeenkomst van mensen 2 of meer besmettingen met COVID-19 voordoen, binnen een periode van 14 dagen;
  • en wanneer die besmettingen in de groep wellicht niet los staan van elkaar, maar mogelijk met elkaar verbonden zijn (de ene persoon binnen de groep heeft mogelijk de andere besmet tijdens de bijeenkomst).

 

Bij de melding van de cluster kan u meteen ook aanvinken dat u hulp vraagt bij de aanpak van de cluster. Dankzij uw melding kan u niet alleen om hulp vragen, maar zorgt u er ook voor dat de zorgraden beter advies kunnen geven aan lokale overheden voor het lokale beleid en de regionale en federale overheid gerichtere algemene maatregelen kunnen nemen.

Meer uitleg en het meldingsformulier zelf vindt u op https://www.zorg-en-gezondheid.be/bron-en-clusteronderzoek. Sla deze link op in uw favorieten en meldt dus elke cluster die u opmerkt.  

Hoe lang moet iemand met een positieve test in isolatie?

Een asymptomatische persoon gaat 7 dagen in isolatie, te tellen vanaf de dag na de test (dag testafname = dag 0.

Een symptomatische persoon gaat 7 dagen in isolatie, te tellen vanaf de dag na de start van de symptomen (start symptomen = dag 0).

Asymptomatische persoon

 

test +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dag 0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Symptomatische persoon 1

 

symptomen

test +

 

 

 

 

 

 

 

 

dag 0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Symptomatische persoon 2

 

symptomen

 

 

test +

 

 

 

 

 

 

dag 0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Hoe classificeer ik het contact voor kinderen <12 jaar in een schoolbus?

Kinderen < 12 jaar (of lager onderwijs) dragen geen mondmasker en hoeven onderling geen afstand te bewaren. Indien één van de leerlingen positief test voor het coronavirus en tijdens de besmettelijke periode de schoolbus nam, dan worden de contacten met de medeleerlingen als laag-risico contacten beschouwd. Net als in de klas.

 

Hartelijke groet,

Anouk Vanlander

Share this