Beste CLB-directie
Beste CLB-arts, CLB-verpleegkundige
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

De 'fiche met richtlijnen voor CLB bij een melding van COVID-19' is aangevuld met het volgende:

In principe dienen de leerlingen die geen contact hadden met de leerling/personeelslid met COVID-19 (en hun ouders) niet geïnformeerd te worden bij een geval van COVID-19 op school. Om paniek te voorkomen is het toch aangewezen om meteen alle ouders wiens kinderen naar de betrokken school komen, te informeren. Een algemene voorbeeldbrief is hiervoor toegevoegd aan de fiche COVID-19 in het Draaiboek Infectieziekten voor CLB.

 

Hartelijke groet,

Anouk Vanlander

 

Share this