Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Aanpassingen genereren meestal nieuwe vragen. Hier alvast een overzicht van de antwoorden op jullie meest recente vragen.

 

Hoe bepaal ik wie in het lagere onderwijs de hoog-risico contacten zijn van een leerling met corona?

Als een kind in het lager onderwijs een bevestigd COVID-19 geval is, worden de personen die indoor (klaslokaal, eetzaal, bus) rond de index zitten (> 15 minuten op < 1,5 meter) als hoog-risico contacten beschouwd, gezien deze leerlingen geen mondmasker dragen en geen afstand van elkaar dienen te bewaren.

Als de kinderen geen vaste plaats hebben in de klas, of als uitgebreid contactonderzoek niet mogelijk is, worden alle contacten in de klas van het indexgeval als hoog-risicocontacten beschouwd.

Ter info: dit tweede paragraafje werd ook toegevoegd aan de uitgebreide richtlijn COVID-19 voor CLB.

 

Hoe lang moet iemand met een positieve test in isolatie?

Een asymptomatische persoon gaat 10 dagen in isolatie, te tellen vanaf de dag na de test (dag testafname = dag 0).

Een symptomatische persoon gaat 10 dagen in isolatie, te tellen vanaf de dag na de start van de symptomen (start symptomen = dag 0).

Asymptomatische persoon

 

test +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dag 0

1

2

3

4

5

6

7

9

10

 

 

 

Symptomatische persoon 1

 

symptomen

test +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dag 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10*

 

 

 *Isolatie stopt of verlengen tot patiënt 3 dagen klachtenvrij is (of sterke verbetering)

Symptomatische persoon 2

 

symptomen

 

 

test +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dag 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10*

 

 

 

 

Dienen we de strategie aan te passen als er een vermoeden is dat het om een besmettelijkere variant zou gaan?

In het advies van de Risk Assessment Group (RAG) van 19/01/2021 is vermeld dat het niet aangewezen om verschillende regels te hanteren in verband met isolatie en quarantaine voor (contacten van) personen met de “wild-type” variant en (een vermoeden van) de nieuwe variant.

In ditzelfde document adviseert de RAG om de isolatieduur te verlengen van 7 dagen naar 10 dagen, wat sinds 25/1/2021 van toepassing is.

Verder wordt ook vermeld dat voor uitbraken met nieuwe varianten de bestaande protocollen moeten worden gevolgd, met een optimalisatie van de contact tracing, uitgebreide testing indien nodig en opvolgen van het respecteren van de maatregelen. Voor uitbraken in collectiviteiten worden beslissingen in de eerste plaats genomen door de verantwoordelijke arts, in overleg met de regionale gezondheidsautoriteiten indien nodig.

Gisteren kwam de RAG testing samen om een advies te formuleren rond het testbeleid bij uitbraken in scholen. We houden jullie op de hoogte van zodra een finaal advies beschikbaar is.

 

Tot binnenkort,

Anouk Vanlander

Share this