Leuven, 1 oktober 2014

Geachte directie,
Beste CLB-verpleegkundige en CLB-arts,
Beste VWVJ-lid of sympathisant,


Op 15 september werd de aftrap gegeven van de praktijktoets van de spraak-in-ruis-test (SPIN).

Elf CLB zullen bijdragen om het verwijscriterium van de SPIN fijn te stellen. Bovendien zullen hun ervaringen ook voeding geven aan het verder uitwerken van een implementatiedraaiboek.

Vanaf september 2015 zal dan in alle CLB de SPIN-test voor deze leeftijden worden geïntroduceerd in plaats van de nu gangbare audiometrie. De SPIN-test is een goede methode voor het detecteren van lawaaischade. Voordeel van deze test is ook dat de betrouwbaarheid minder snel is verstoord in geval van een lichte verkoudheid of door normaal omgevingslawaai. Handig dus in CLB- en schoolcontext.

Via regelmatige nieuwsberichten willen we jullie op de hoogte houden van het verloop van de praktijktoets maar ook al materiaal bieden ten behoeve van de implementatie van de standaard gehoor in het schooljaar 2015-16.

Bij deze een stevige introductie met het eerste 'Nieuwsbericht Implementatie Gehoor' (zie bijlage). Welkom in het verhaal van de standaard ‘Gehoor’!


Met vriendelijke groeten,

Cécile Guérin en Katelijne Van Hoeck, wetenschappelijk medewerkers VWVJ

Bijlage: Nieuwsbericht implementatie gehoor 1

nieuwsbericht_implementatie_gehoor_1.pdf

Share this