SPIN-test in het buitengewoon onderwijs.
Wat maakt het SPINnen buiten gewoon?
 

Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Gehoor
Beste CLB-verpleegkundige of arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant

In het kader van een masterproef ManaMa JGZ vond vorig schooljaar een beperkt haalbaarheidsonderzoek plaats omtrent de SPIN-test in het buitengewoon onderwijs. Hierbij werd gefocust op leerlingen die school volgen in BuO type basisaanbod lager onderwijs en type basisonderwijs OV3 secundair onderwijs.
 
Volgens de eerste resultaten van deze studie blijkt de afname van een SPIN-test binnen deze doelgroepen mogelijk mits een aantal aandachtspunten in acht te nemen (zoals de grootte van de groepen, herinstructie en opvolging). Gezien de kleine studiepopulatie is het echter niet de bedoeling om dit besluit zomaar te veralgemenen.
 
Wat?
Graag willen we deze dataset daarom aanvullen op basis van uw expertise om zo de hypothesen die hieruit voortvloeien te toetsen aan de hand van uw ervaringen. Enkele voorbeelden van vragen die we graag in een focusgroep willen bespreken: “Hoe verloopt de SPIN-test binnen uw centrum? Waar legt u de klemtoon? Waarom lukt dit wel/ niet voor deze doelgroep? Wat helpt u om de test te implementeren binnen het consult? Hoe gaat u/uw centrum om met onbetrouwbare resultaten? Hoe verloopt een herinstructie? Hoe verloopt een dossierstudie?...
 
Voor wie?

Ben je reeds enige tijd werkzaam in het BuO (alle types), vertrouwd met de SPIN-test en wil je de bekomen expertise delen, dan nodigen we u graag uit op één van onze focusgroepen. Met deze focusgroepen (max 10 deelnemers) willen we bijkomende informatie verzamelen om de haalbaarheid in kaart te brengen.

 
Wanneer en waar?
De focusgesprekken vinden plaats op:

  • Dinsdag 17 april ‘18 te Leuven
  • Woensdag 2 mei ‘18 te Brussel
  • Vrijdag 4 mei ‘18 te Gent

 
Telkens van 13.30 – 15.30 uur.
De exacte locatie zal nog worden meegedeeld.
 
Inschrijving?
Deelname is gratis.  
Voorafgaand inschrijven voor een sessie (Gent, Brussel of Leuven) is verplicht en kan via de VWVJ-website > vorming


Vriendelijke groeten en alvast tot dan,
Cécile Guérin
Ann Keymeulen 
 
Volg ons via Facebook: www.facebook.be/VWVJLeuven
Of verkort via @VWVJLeuven

Share this