Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Gewicht
Beste CLB-verpleegkundige, CLB-arts
Beste VWVJ-lid en sympathisant

 

Nieuwe wetenschappelijke inzichten en een nieuw decreet leerlingenbegeleiding noopten tot een revisie van de richtlijn voor het opvolgen en interpreteren van de gewichtsevolutie  én de aanbevelingen voor vroegdetectie van voedings- en eetproblemen bij kinderen en jongeren.

De nieuwe aanbevelingen zijn het resultaat van een intensieve samenwerking met het kenniscentrum Eetexpert en zijn vanaf nu online te raadplegen.

Je vindt er:

  • Een inleiding bij het opvolgen van de groei van kinderen en jongeren: wat is de algemene doelstelling hiervan  en enkele basisprincipes
  • Een toelichting bij het getrapt aanbod preventieve gezondheidszorg
  • Deel 1, het draaiboek voor CLB: dit is een basisdocument dat een overzicht tekent van het proces van vroegdetectie
  • Deel 2, de praktijkleidraad voor de systematische contacten
  • Deel 3: de praktijkleidraad voor het bijkomend aanbod

Als geheugensteun zijn er werkkaarten opgesteld. Je vindt ze onder 'kerninformatie'.

In november gingen we van start met de eerste presentaties van de nieuwe richtlijnen voor de opvolging van de lengtegroei, de puberteit en het gewicht en de aanbevelingen voor de tijdige detectie van voedings- en eetproblemen. Deze vormingen worden verder gezet in het voorjaar van 2019.

In de loop van 2019 zet de VWVJ sterk in op het ontwikkelen van ondersteunende materialen, presentaties en e-modules. Stap voor stap zullen deze online verschijnen.

We wensen je alvast een fijne kennismaking met de hernieuwde richtlijn.

Vriendelijke groeten,
Katelijne Van Hoeck en Ann Keymeulen
wetenschappelijk medewerkers VWVJ

Share this