Beste CLB-directie
Beste CLB-verpleegkundige, CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

Nadenken over je rol als jeugdverpleegkundige of jeugdarts en je laten inspireren door collega’s, dat is wat gebeurt in de VWVJ-Werkgroepen jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen.

Welke competenties zijn nodig om als jeugdarts een betekenisvolle rol te kunnen opnemen in de huidige maatschappelijke context? Daar boog de VWVJ-Werkgroep Jeugdartsen zich over gedurende 2 opeenvolgende schooljaren.

Dit mondde uit in de publicatie 'Beroepsprofiel van de jeugdarts in Vlaanderen' (zie bijlage). Het waarom van een beroepsprofiel, de totstandkoming en het eindresultaat zijn aan de sector voorgesteld te Brussel op 19 oktober.

Om met de woorden van Loesje af te sluiten 'Een leuke baan is half het werk'. Moge het nieuwe decreet daarom als een decreet van nieuwe kansen worden ervaren.


Met vriendelijke groet,

namens het VWVJ-bestuur en de VWVJ-medewerkers
 

BIJLAGE: Beroepsprofiel van de Jeugdarts in Vlaanderen'

Beroepsprofiel van de Jeugdarts in Vlaanderen

Share this