De gegevens over COVID-19-infecties bij leerlingen en schoolpersoneel aangeleverd via de CLB, zijn goed ontvangen in juli ll. en verwerkt via Anouk Vanlander (VWVJ, Rapportage COVID-19 gevallen in Vlaamse scholen: zie bijlage). Voor het franstalige landsgedeelte verzamelde het ONE deze gegevens. Een samenvatting hiervan is nu te lezen via het thematisch rapport 'COVID-19-infectie bij kinderen in België' van Sciensano.

Een extract:

Tijdens het grootste deel van de periode die in dit rapport beschreven wordt [nvdr: half maart tot eind juni 2020], was afstandsonderwijs de regel, zeker voor de leerlingen van de middelbare scholen. In totaal werden 378 gevallen op school gemeld, waarvan 270 bij en 108 bij personeelsleden. De meldingen op school leidden ertoe dat meer dan 4 715 personen (waarvan 243 volwassenen) preventief in quarantaine werden geplaatst. Het hoge aantal personen in quarantaine staat in contrast met het beperkt aantal secundaire gevallen dat gerapporteerd werd: 11 personeelsleden (4,7% van de personeelsleden in quarantaine) en 36 leerlingen (0,8% van de 4 472 leerlingen in quarantaine) werden vermoedelijk besmet na contact op school.

 

vwvj_rapport_data_covid-19_20200728.pdf

VWVJ, Rapportage COVID-19 gevallen in Vlaamse scholen
Share this