Sociaal vaardig zijn helpt om vrienden te maken en je goed te voelen. Dat is duidelijk. En wie zich goed voelt, maakt makkelijker verstandige keuzes. Nu én later. Ga ik opletten in de klas? Wat eet ik vandaag? Ga ik roken?

Niet vreemd dus dat preventie van allerlei risicogedrag inzet op het verhogen van sociale vaardigheden. Daarom ontwikkelde De Sleutel nu het TOPspel voor het trainen van deze vaardigheden bij lagereschoolkinderen.

De ingrediënten van TOPspel zijn teamwerk, afspraken maken, positieve bekrachtiging en belonen. Het spel kan flexibel geïntegreerd worden in de bestaande lessen. Een training via De Sleutel maakt het schoolkorps vaardig om het spel te doen slagen in zijn opzet.

Het TOPspel is geïnspireerd op de Good Behaviour Game (GBG) (US). Wat brengt de introductie van GBG teweeg? Op korte termijn verbetert de klassfeer, de werkhouding. Leerling en leerkracht voelen zich gelukkiger. Op langere termijn zorgt het GBG voor betere studieresultaten, minder vroegtijdige schoolverlaters, pestgedrag, criminaliteit, depressies en drugproblemen.

Bestaat er ook in Vlaanderen een draagvlak voor deze methodiek? Worden ook hier de gewenste resultaten behaald? Een onderzoek i.s.m. de hogeschool Thomas More en de KU Leuven wil hierop antwoord geven. Deze maand starten in Vlaanderen 8 scholen een TOPspeltraject voor het schooljaar 2014-2015. Een aantal andere scholen dienen als controle. Extra scholen zijn welkom. Zij kunnen ook in januari instappen als ze dit wensen. Eind 2015 hoopt men de onderzoeksresultaten bekend te maken t.g.v. een studiedag.

Verdere informatie vind je op de website van het TOPspel. De medewerkers van De Sleutel komen ook graag langs op het CLB voor meer informatie.

Share this