Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, voerde in 2018 de zesde gezondheidsenquête sinds 1997 uit in opdracht van de verschillende overheden bevoegd voor gezondheid in België. De steekproef betreft personen van alle leeftijden. Voor kinderen jonger dan 15 jaar, wordt de bevraging via de ouders afgenomen. Dankzij de resultaten van de enquêtes kan het gezondheidsbeleid waar nodig worden bijgestuurd en kunnen ook de effecten ervan op de bevolking worden geëvalueerd. Heel wat resultaten kunnen in de tijd worden vergeleken. Zo kunnen de belangrijke trends en de evolutie van de gezondheidstoestand van de Belgische bevolking over 5, 10, 15 en zelfs 20 jaar worden geanalyseerd.

Volgende deelrapporten zijn opgemaakt of worden verwacht:

  • Gezondheid en kwaliteit van leven (1.07.2019)
  • Levensstijl (1.10.2019)
  • Preventieve kennis en praktijken (17.10.2019)
  • Gezondheidsonderzoek (20.11.2019)
  • Geestelijke gezondheid en welzijn
  • Gebruik van gezondheidsdiensten
  • Gezondheid en maatschappij
  • Mondgezondheid
     

Verneem meer over de opzet en de resultaten van de 'Gezondheidsenquête 2019'.

 

Share this