Het Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie (PDOD) voorziet in een leidraad voor een gefundeerde diagnostiek in functie van een aangepast zorgtraject voor kinderen en jongeren met Ontwikkelingsdysfasie (OD). OD is een complexe en hardnekkige stoornis in de verwerving van de mondelinge taal, zonder dat er direct aanwijsbare redenen voor zijn. Een diagnose kan pas gesteld worden als aan verschillende specifieke voorwaarden voldaan is, zoals een jaar aangepaste logopedische therapie voor mondelinge taal.

Begga Van De Walle en Ingrid Herreman van de Sig-intervisiewerkgroep Taal bij Kinderen ontwikkelden samen met prof. Inge Zink dit PDOD (oktober 2018).

Share this