Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen meer bevoegdheden op vlak van geestelijke gezondheid. Dat en de stijgende zorgvraag zijn voor Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de aanleiding om een Actieplan voor Geestelijke Gezondheid uit te werken. In dat nieuwe plan wordt dit jaar alvast 2 miljoen euro bijkomend ingezet, hoofdzakelijk voor de preventie en vroegdetectie van psychische problemen. Extra aandacht gaat hierbij naar kinderen en jongeren.

75 procent van alle psychische problemen ontstaan voor het 25ste levensjaar en ongeveer de helft van de psychische stoornissen bij volwassenen is ontstaan voor de leeftijd van 14 jaar. 

Jo Vandeurzen: 'We voorzien een bijkomende financiering voor de realisatie van een programma vroegdetectie en -interventie bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (0-23 jaar) die de eerste signalen vertonen van een mogelijke psychische problematiek. We focussen o.a. op psychose, suïcide, eetstoornissen en verslaving, wat zich in het programma vertaalt in specifieke interventies. Hiervoor spreken we partners aan in o.a. het onderwijs en de jeugdhulp.'

Bijkomende middelen gaan voornamelijk naar preventie (vroeginterventie en -detectie) en generalistische basiszorg (eerstelijnspsychologische functie voor kinderen en jongeren).

Het plan heeft ook bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en mensen met een verhoogde gevoeligheid voor mentale problemen, zoals kinderen van ouders met psychische of afhankelijkheidsproblemen (KOPP/KOAP). Tevens wordt een specifiek project opgezet voor hoogbegaafde kinderen en jongeren met psychische problemen. Dit sluit sterk aan bij de keuzen die zijn gemaakt in het actieplan Jeugdhulp 2.0.

Het actieplan zet ook in op laagdrempelige onlinehulp.

Lees meer in dit bericht .

Maak kennis met het 'Actieplan Geestelijke Gezondheid. Strategisch plan 2017-2019.'

Share this