In het najaar van 2015, peilde het VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) in samenwerking met VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere drugproblemen) en in opdracht van de Vlaamse Overheid naar het gezondheidsbeleid voor leerlingen en personeel in scholen.

SAMENVATTING

De samenvatting van de resultaten vind je via het persdossier. De hoofdlijnen worden gepresenteerd via een filmpje.

Enkele tendenzen:

  • in basisscholen zit het bewegingsbeleid in de lift
  • in secundaire scholen is er toenemende aandacht voor het alcohol- en drugbeleid. De aandacht voor het voedingsbeleid neemt er echter af
     

DE BEVRAGING

De volledige bevraging is opgebouwd aan de hand van de kadermethodiek Gezonde School. Binnen een eerste “algemeen deel” wordt het spinnenweb aan de hand van enkele indicatoren uitgebreid bevraagd. Verder wordt de invulling van het thematisch gezondheidsbeleid bevraagd aan de hand van de invulling van de gezondheidsmatrix. En dit voor verschillende thema’s.
 

DE RESULTATEN

Via een online-instrument hebben deelnemende scholen zicht op de eigen resultaten voor het algemeen gezondheidsbeleid en de zeven gezondheidsthema’s (evenwichtige voeding, beweging, sedentair gedrag, tabak, alcohol en drugs, mentaal welbevinden, gezond binnenmilieu).

De school kan zichzelf ook vergelijken met de gemiddelde scores van andere scholen. Dat kan via een algemene vergelijking, maar ook via een vergelijking met andere scholen met dezelfde schoolkenmerken (zoals aantal leerlingen, onderwijstype of -niveau).

Door gebruik te maken van het feedbackinstrument krijgt de school een mooie foto van het gezondheidsbeleid. Het is een instrument dat hen helpt om prioriteiten en doelstellingen voor het toekomstige gezondheidsbeleid te bepalen. 
 

EEN ROL VOOR CLB?

Misschien deelde één van je scholen de resultaten mee? Of vroeg een school ondersteuning i.k.v. eventuele verbeterpunten? Scholen kunnen CLB aanspreken in hun rol als 'schoolondersteuner'.

Share this