Sinds 2017 is het elektronisch voorschrift geïntroduceerd. Vanaf 2018 wordt elektronisch voorschrijven verplicht voor alle zorgverstrekkers - al blijven uitzonderingen mogelijk zoals in noodsituaties.

Voor artsen die nog zelden voorschrijven wordt in de loop van 2017 een vereenvoudigd elektronisch systeem voorzien. We denken hierbij bv. aan jeugdartsen die af en toe nog wensen voor te schrijven (bv. voor eigen gebruik).

Lees er meer over in de rubriek 'Het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift in 42 vragen en antwoorden' op de site van de Artsenkrant.

In de Commissie Volksgezondheid van 10 mei laatst (zie verslag p. 27bevestigde Maggy De Block nog 'dat er gewerkt wordt aan mogelijke oplossingen voor zorgverleners die sporadisch voorschrijven'.

Share this