Om kinderen en jongeren te motiveren tot meer bewegen, is er de campagne 'Bewegen naar de zon'.

De 440.000 leerlingen van het basisonderwijs worden uitgedaagd - aangemoedigd door Tia Hellebaut, Marc Herremans, Sven Nys en Sien Wynants van Ketnet - om samen op 1 jaar tijd de afstand tot de zon af te leggen: 150 miljoen kilometer. Dat gebeurt via het begrip ‘Zontijd’. Dit is de tijd die scholen buiten de klassieke lestijden lichamelijke opvoeding dagelijks in extra beweging investeren. Als elke leerling dagelijks een kwartier meer beweegt, dan halen ze samen die afstand. Alle ‘Zontijd’ zal vanaf 1 september 2017 centraal geregistreerd worden via de nieuwe website www.bewegennaardezon.be

Deze campagne maakt deel uit van het ruimer actieplan 'Hoog tijd voor geZONtijd' van de Vlaamse ministers bevoegd voor welzijn, onderwijs en sport. In dit plan ter versterking van het schoolgezondheidsbeleid,wordt gewerkt met een Klavertje Vier: beweging (inclusief sport), beweegvriendelijke sportinfrastructuur, gezonde voeding en eetgedrag en EHBO en reanimatie.

(lees meer in het bericht van Vlaams minister van onderwijs: Campagne 'bewegen naar de zon')

Share this