Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste VWVJ-lid

Als groeien wat moeilijker loopt

Een studiedag voor CLB-artsen
14 juni 2019, Brussel

Evoluerende inzichten en het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding noopten tot aanpassing van de CLB-richtlijnen. Om het gebruik van de Standaard Groei in de CLB te ondersteunen, worden vormingen georganiseeerd.
 

Wat gebeurde reeds?

Misschien kon je dit schooljaar aansluiten bij één van de vormingen ‘Standaard Groei en de nieuwe contactmomenten’?  Ruim 300 verpleegkundigen en artsen konden zo kennismaken met de richtlijnen voor monitoring van groei en gewicht en de tijdige detectie van groei- en eetproblemen. Deze zijn volgens een gelaagd principe opgebouwd en beschrijven:

  • de werkwijze en beoordelingscriteria in het basisaanbod (voor alle leerlingen ter gelegenheid van de systematische contacten)
  • én wat in het bijkomend aanbod verwacht wordt dat de arts aanbiedt (eventueel in een vervolgcontact).


Wat brengt de vorming van 14 juni a.s.?

Deze dag richt zich tot alle artsen die hun parate kennis willen opfrissen voor wat betreft de klinische kenmerken, de (differentiaal) diagnostiek en behandeling van de kleine lichaamslengte en de verstoorde ontwikkeling van de puberteit. Dit alles gekaderd binnen de Standaard voor Groei en Puberteit.
 

Voor deze dag werden experts van diverse universiteiten aangesproken.

Programma (onder voorbehoud van late aanpassingen)

10:00    Inleiding                                                       
             Katelijne Van Hoeck, VWVJ
10:10    Kleine gestalte en groeivertraging            
             Prof. Kristina Casteels, UZ Leuven
11:00    Trage of afwezige puberteit bij jongens    
              Dr.  Saskia Van der Straaten, UZ Gent    
11:50    Pauze
12:10    Trage of afwezige puberteit bij meisjes    
              Dr. Hilde Dotremont  UZ Antwerpen 
13:00     Lunch
14:00     Menstruele stoornissen                             
              Prof. Dr. Jean De Schepper , UZ Brussel
14.50     De richtlijnen voor lengtegroei en puberteit voor het CLB 
              Prof. Mathieu  Roelants, Prof. Dr.  Jean De Schepper,
              Dr. Katelijne van Hoeck
16:00     Einde
 

Interesse
Meer info en inschrijven: via vwvj.be > vorming
 
Met vriendelijke groeten,
Katelijne Van Hoeck
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

Share this