Beste CLB-directie,  

Beste coördinator vaccinatie,  

Beste VWVJ-lid,  

In deze nieuwsbrief informeren we jullie graag over een aantal aanpassingen in de Standaard Vaccinatie en de daarbij horende documenten op onze website. Naar aanleiding van heel wat vragen geven we ook een update over welke leerlingen in aanmerking komen voor de vaccinatie tegen HPV.  

Gardasil-9 toegevoegd in het toestemmingsformulier voor inhaalvaccinatie   

Vaccinatie tegen HPV wordt standaard in het eerste jaar van het secundair onderwijs aangeboden. In het kader van inhaalvaccinaties mag Gardasil-9 ook worden aangeboden aan:  

  • alle leerlingen in het derde jaar van het secundair onderwijs ongeacht de leeftijd  
  • alle leerlingen tot en met de leeftijd van 14 jaar (vb leerling in 4SO die nog geen 15 jaar is of anderstalige nieuwkomers tot en met 14 jaar)  

Aan het toestemmingsformulier voor inhaalvaccinatie voor +13-jarigen is deze mogelijkheid nu ook toegevoegd.  

Vaccinatiecheck  

Een nieuw document werd opgemaakt om een bestaand vaccinatieschema te interpreteren. Het is niet altijd eenvoudig om een schema correct te interpreteren, zeker voor leerlingen die in het buitenland gevaccineerd werden. Het document helpt om per systematisch contactmoment te bepalen of het vaccinatieschema van de leerling al dan niet volledig is. Je vindt het document hier.  

Aanpassingen in de laatste versie van de Standaard Vaccinatie:  

  • Polio: De Vlaamse Overheid voorziet gratis poliovaccinatie voor volwassenen (+19 jarigen) afkomstig uit een endemisch gebied. Via deze site van de WHO kan je opzoeken welke landen endemisch zijn voor polio Polio Now – GPEI (polioeradication.org). Het inhaalschema werd overeenkomstig aangepast. (aangevuld in de Standaard Vaccinaties in tabellen 4 en 8 )  
  • De tabel voor simultane toediening van vaccins werd geactualiseerd, je vindt ze hier en in de Standaard Vaccinaties (tabel 9 in de Standaard Vaccinatie).   
  • Intervallen geïnactiveerde vaccins: Een leerling krijgt Gardasil-9 op school, maar vermeldt dat recent een Havrix werd toegediend. Wat nu? Indien de interactie tussen 2 vaccins niet werd onderzocht of indien 2 vaccins niet simultaan toegediend mogen worden, dan wordt aangeraden minstens een interval van 14 dagen te respecteren tussen de toedieningen. (aangevuld in de Standaard Vaccinaties op p 25) 
  • Inhaalschema met Nimenrix (Standaard Vaccinaties, aanpassing in tabellen 5, 6 en 7): Nimenrix kan simultaan worden toegediend met Hexyon, Infanrix-IPV en Boostrix. Maar indien ze niet simultaan worden toegediend, wordt best een interval van 4 weken gehanteerd na het T-houdend vaccin alvorens Nimenrix toe te dienen. Dit heeft te maken met het opwekken van lagere titers indien Nimenrix na een T-houdend vaccin is toegediend. Er zijn nog onvoldoende gegevens of dit een effect heeft op de duur van de bescherming.   
  • Inhaalschema’s: de volledige inhaalschema’s voor kinderen 2-5 jaar en 6-12 jaar werden samengevoegd (tabel 2 in de Standaard Vaccinaties). Dit omdat voor beide leeftijdsgroepen het hexavalent vaccin (Hexyon) mag gebruikt worden en de voorkeur heeft.  
  • Aanpassing vaccinatiekorf: Tetravac en Neisvac werden vervangen door respectievelijk Infanrix-IPV en Nimenrix. (aangepast in de Standaard Vaccinaties) 
  • Geldigheid vaccinatieschema (tabel 1 in de Standaard Vaccinaties): Deze tabel werd geactualiseerd en vereenvoudigd. 
  • Checklist voor het veilig bewaren van vaccins: er was een foutje geslopen in de lay-out van het document, dit is gecorrigeerd. Vaccins mogen gedurende maximum 12u in een koelbox (zonder koelelementen) getransporteerd worden (en niet 1 u, zoals de tabel liet uitschijnen).   

Ben je coördinator vaccinatie binnen je CLB? Deel zeker deze informatie met je CLB-collega's.  

Met vriendelijke groeten,  

Heidi Castryck 

Share this