Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant


In deze nieuwsbrief doen we een oproep aan geïnteresseerde CLB-artsen om deel te nemen aan een werkgroep rond de actualisering van het Draaiboek Infectieziekten.

Het Draaiboek Infectieziekten voor CLB (VWVJ, 2010) wordt momenteel herwerkt door de VWVJ. We willen graag (onderdelen van) het voorontwerp van het nieuwe draaiboek toetsen aan jullie praktijkervaring. We plannen een 3-tal keer samen te komen om jullie vragen en opmerkingen bij de verschillende fiches over de infectieziekten te verzamelen. Op die manier hopen we tegelijk een geactualiseerd, maar ook een voor jullie praktisch werkbaar draaiboek te bekomen.


De werkgroep zal een eerste keer samenkomen op 20 of 21 december 2022. Precieze plaats en tijd wordt later vastgelegd in samenspraak met de geïnteresseerden.

Heb je interesse om hieraan mee te werken? Stuur dan vóór 1/11/2022 een bericht naar heidi.castryck@vwvj.be.
 

Met vriendelijke groeten,
Heidi Castryck

Share this