'Geef kinderen hun jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen terug!'

Beste leden van de VWVJ
Beste JGZ-sympathisant

 

Tijdens de algemene vergadering op 7 mei was jullie bezorgdheid over de hiaten die omwille van de coronapandemie ontstaan zijn in de jeugdgezondheidszorg voor schoolgaande kinderen, heel duidelijk. Opdat beleidsmakers ook aandacht zouden hebben voor jullie en onze bezorgdheid, is een open brief opgesteld. Deze is door jullie in een mum van tijd en in groten getale (400 ondertekenaars!) onderschreven en gedeeld. Hartverwarmend!

Dankzij jullie respons kon de open brief 'Geef kinderen hun jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen terug!' vandaag in gedragenheid overgemaakt worden aan de betrokken beleidsmakers. Met name de ministers betrokken bij de organisatie van de profylaxie en vaccinatie tegen covid-19, de leden van de Hoge Gezondheidsraad (domein vaccinatie) en de leden van de Taskforce Vaccinaties.

Vooruitdenkend aan het komende schooljaar roepen we hiermee samen op om, ongeacht de incidentie van covid-19, de preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren in de CLB’s volledig te laten hervatten. We vragen de beleidsmakers om bij de organisatie van een effectieve en efficiënte covid-19-vaccinatiecampagne van jongeren en de verdere profylactische maatregelen de preventieve jeugdgezondheidszorg te vrijwaren.
 

Aandacht: Had je nog niet de kans de open brief mee te ondertekenen, maar je wil dit wel? Geef gerust je naam (en organisatie waarvoor je werkt) door aan Katelijne Van Hoeck. Elke stem maakt de boodschap meer gedragen.(*)

 

Hoopvol vooruitkijkend,

Het VWVJ-team


(*) nota 25.05.2021: ondertussen lopen de steunbetuigingen verder binnen ... 

Open brief 'Geef kinderen hun jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen terug!'

Ondertekenaars open brief 21 mei 2021.pdf

Bijkomende ondertekenaars open brief na 21 mei 2021.pdf

Totstandkoming(externe link) Standaard Gehoor (7 pp.)
Share this