Beste CLB-directie,

Beste coördinator infectieziekten,

Beste VWVJ-lid,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over mazelen, difterie, bedwantsen en een oproep om deel te nemen aan de klankbordgroep infectieziekten.

Mazelen

In 2023 zijn in België een aantal clusters van mazelen gemeld. Dit betekent een gevoelige toename ten opzichte van de voorgaande jaren. Een epidemiologische update kun je lezen in de recente nieuwsflash van het Departement Zorg. Bijkomend kondigde het Roemeense Ministerie van Volksgezondheid op 5 december een nationale mazelenepidemie aan. Inmiddels werd in het land een vaccinatie- en informatiecampagne opgestart en waarschuwt de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) voor het risico op importgevallen naar andere EU/EEA-landen. Ook in Vlaanderen bestaat een reëel risico op import van mazelen omwille van een te lage vaccinatiegraad voor de twee dosissen (89%). Daarom adviseert het Departement Zorg om de tweede dosis MBR (4de en 5de leerjaar) zo snel mogelijk te plannen in de scholen met een lagere vaccinatiegraad die nog niet aan de beurt waren. Daarnaast stellen ze ook een verhoogde waakzaamheid in bij huis-, kinder- en spoedartsen, voor personen die terugkeren uit Roemenië met symptomen passend bij mazelen. Elk vermoeden van mazelen is meldingsplichtig, moet geïsoleerd worden en bevestigd worden via PCR (speekselstaal of droge nasopharyngeale wisser) en serologie.

Difterie

In 2023 zijn er 7 bevestigde gevallen van difterie door een toxine-producerende C. diphteriae geregistreerd in ons land. Het betrof voornamelijk asielzoekers, alle gevallen deden zich voor in Brussel en Wallonië. Ook in de rest van Europa is er een toename van difterie. Vaccinatie van anderstalige nieuwkomers tegen onder andere DTPa/dTpa blijft daarom zeer belangrijk.

Bedwantsen

Bedwantsen zijn ongedierte en zijn geen besmettelijke ziekte. De parasieten planten zich niet voort op het menselijk lichaam en verblijven onder matrassen of in nissen of spleten. Het is dan ook niet nodig dat bedwantsen gemeld worden aan het CLB. Indien een school je hierover advies vraagt, kan je best verwijzen naar Bedwants | Gezond Leven.

Indien er bedwantsen op school aanwezig zijn, moet een gespecialiseerde firma ze verdelgen. Verwijs de school hiervoor naar de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Klankbordgroep

De werkgroep, die schitterend werk leverde bij de bijsturing van het Draaiboek Infectieziekten, was onmisbaar om van dit geactualiseerde Draaiboek Infectieziekten een bruikbare richtlijn te maken voor CLB’s. We willen deze constructieve werkwijze graag behouden en lanceren daarom een nieuwe oproep voor deelname aan een klankbordgroep.

De bedoeling van de klankbordgroep is om wijzigingen, nieuwe materialen, adviezen, … eerst bij deze groep te kunnen aftoetsen, alvorens breed te implementeren. Concreet zou dit om één of twee online overlegmomenten per jaar gaan, afhankelijk van wat zich aandient. Ben je coördinator voor het Draaiboek Infectieziekten in je CLB en heb je hiervoor interesse? Gelieve dit dan te mailen naar heidi.castryck@vwvj.be .

Ben je coördinator infectieziekten binnen je CLB? Bespreek dan zeker deze nieuwsbrief met je CLB-collega's.

Met vriendelijke groeten,

Heidi Castryck

Share this