Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Mondgezondheid
Beste VWVJ-lid en/of JGZ-sympathisant

 

Bij het einde van het schooljaar blikken we graag terug. Ook in kader van de bijsturing van de Standaard Mondgezondheid is niet stil gezeten :)

Na onze oproep eind vorig schooljaar stelden we een enthousiaste ontwikkelgroep samen bestaande uit CLB-artsen en -verpleegkundigen met heel wat expertise met betrekking tot de systematische contactmomenten en met een bijzondere interesse in de mondgezondheid. In 3 sessies maakten zij de reis van doelstellingen over barrières naar interventies door CLB-medewerkers voor wat betreft de mondgezondheid van onze leerlingen. Parallel mochten we ook 3 werkgroepen begeleiden waarin experten in tandheelkunde en gedragsverandering hun licht konden laten schijnen over de Standaard Mondgezondheid. 

Er werd dus al heel wat werk verzet, maar we zijn er nog niet. Volgend schooljaar brengen we de input van beide groepen samen om tot concrete aanbevelingen te komen die het nieuwe houvast zullen zijn voor het thema ‘mondgezondheid’ tijdens de systematische contactmomenten. In tussentijd blijven de huidige aanbevelingen gelden. We houden jullie uiteraard op de hoogte!

Voor nu wensen we jullie graag veel succes met de laatste loodjes en nadien een deugddoende vakantie.

 

Vriendelijke groeten,

Alexandra Seghers

Share this