Beste CLB-directie,
Beste coördinator voor het Draaiboek Infectieziekten,
Beste VWVJ-lid en/of JGZ-sympathisant,
 

In deze nieuwsbrief vind je meer informatie over het beleid bij een besmetting met het monkeypox virus in (de context van) scholen, over het testbeleid bij COVID en stel ik met veel plezier een nieuwe collega aan jullie voor.
 

Monkeypox virus in scholen

Het risico op verspreiding van het monkeypox virus in de algemene bevolking wordt als zeer laag ingeschat, maar besmettingen bij kinderen zijn niet uitgesloten. Omdat verwacht wordt dat het om een beperkt aantal gevallen zal gaan moet de situatie individueel beoordeeld worden, door de regionale gezondheidsautoriteiten, in samenwerking met de schoolarts of arbeidsgeneesheer (indien van toepassing). De risicoclassificatie en maatregelen beschreven in deze link gelden als algemene leidraad.


COVID bij kinderen

Kinderen (<12 jaar) en jongeren (≥ 12 jaar) volgen over het algemeen dezelfde maatregelen als de algemene bevolking.

  • Kinderen vanaf 6 jaar die mogelijke symptomen van COVID-19 vertonen, moeten getest worden. Kinderen <6 jaar in kinderopvang en kleuteronderwijs vertonen vaak luchtwegsymptomen en een test is enkel aanbevolen als er ernstige symptomen zijn (ziekenhuisopname vereist) OF bij milde symptomen na een recent risicocontact.  
  • In het algemeen is er geen sprake meer van contactopvolging of een "emergency brake" in geval van clusters in de schoolomgeving. Enkel wanneer het kwetsbare populaties betreft (b.v. pediatrische afdeling met immuundeficiënte kinderen), kan de contactopvolging nog worden opgestart.

Verder is er geen systematische follow-up meer van contacten door het callcenter en is er geen quarantaine meer (op enkele uitzonderingen na). Voor meer informatie over de maatregelen bij contacten kan je de website van Sciensano raadplegen.


Het VWVJ-team breidt uit!

Ik ben heel blij te kunnen melden dat Heidi Castryck ons team komt versterken. Ze is klinisch bioloog en jeugdarts, wat van haar de geknipte persoon maakt om opnieuw de draad op te pakken om het Draaiboek Infectieziekten te actualiseren.

 

Vriendelijke groeten,
Anouk Vanlander

Share this