Beste CLB-directie
Beste coördinator infectieziekten
Beste VWVJ-lid en/of sympathisant

 

Invasieve Groep A-streptokokkeninfecties (GAS)

Sinds het najaar van 2022 is er in Vlaanderen, net als in andere Europese landen, een duidelijk verhoogd voorkomen van invasieve infecties met Streptococcus pyogenes (iGAS). Naar aanleiding hiervan heeft Agentschap Zorg en Gezondheid op 12 januari een oproep tot verhoogde waakzaamheid gericht aan alle huisartsen en kinderartsen. Deze brief kun je hier nalezen. 

Nieuwe richtlijnen

Zoals eerder aangekondigd wordt het Draaiboek Infectieziekten voor CLB (VWVJ, 2010) momenteel herwerkt. De eerste aangepaste richtlijnen zitten intussen in de laatste fase. Gezien de recente toename van iGAS infecties werden de richtlijnen voor GAS en scarlatina prioritair herwerkt. We plannen om deze begin februari te kunnen publiceren. Aansluitend zal een webinar georganiseerd worden om de nieuwe richtlijnen toe te lichten. Meer concrete info volgt.

Nieuwsflash januari 2023 Agentschap Zorg en Gezondheid.

  • Begin januari vertoonden alle COVID-19-indicatoren in België een dalende trend. De epidemiologische risicobeoordeling van de COVID-19-epidemie door de Risk Assessment Group (RAG), concludeert dat het beheersniveau nationaal op niveau 2 blijft. De geldende richtlijnen kunnen geraadpleegd worden op de website van Sciensano.
  • Momenteel is er een epidemie van difterie onder asielzoekers in Europa. Ook in België zijn er sinds het begin van de epidemie 25 gevallen bevestigd door het Nationaal Referentiecentrum (NRC). In de meeste gevallen ging het om cutane difterie, maar in twee gevallen ging het om respiratoire difterie waarbij antitoxine moest worden toegediend. De gevallen doen zich voornamelijk voor onder adolescenten of jongvolwassenen uit Afghanistan of Syrië. Dit illustreert nogmaals het belang van het aanbieden van inhaalvaccinaties aan anderstalige nieuwkomers. Mocht je met een melding van difterie geconfronteerd worden op school dan is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met het team infectieziektebestrijding van je provincie.
  • De volledige nieuwsflash kun je hier nalezen.

 

Met vriendelijke groeten,

Heidi Castryck

Share this