Beste CLB-directie
Beste coördinator infectieziekten
Beste VWVJ-lid en/of  JGZ-sympathisant

 

BETREFT: Huidige maatregelen i.k.v. COVID-19 - Update richtlijn mazelen

 

COVID-19

 • Er zijn veel vragen rond het opnieuw meer voorkomen van Covid-19 infecties. We zijn nog steeds in beheersniveau 1, dit betekent dat er geen meldingsplicht van kracht is. Scholen moeten het CLB niet verwittigen van een geval van Covid-19.
 • Algemene hygiënische maatregelen, zoals goede hand-, nies- en hoesthygiëne blijven sterk aanbevolen. Evenals goede ventilatie van de klaslokalen. De fiche basishygiëne is intussen aan de website toegevoegd, je vindt ze hier.
 • Kinderen die ziek zijn blijven thuis.
 • Het dragen van mondmaskers is voor de algemene bevolking aangeraden indien ze verkoudheidsklachten (hoesten, niezen, …) hebben en op drukke plaatsen komen (vb openbaar vervoer) of in contact komen met kwetsbare personen. Op individuele basis mogen kinderen op school een mondmasker dragen, dit kan niet verplicht worden. 

Mazelen

 • Vanuit Departement Zorg is er een aanpassing in de richtlijn mazelen. Er wordt aanbevolen om niet of onvolledig (volgens de leeftijd) gevaccineerde nauwe contactpersonen te weren indien de vaccinatiegraad < 95% bedraagt of ongekend is. 
 • Concreet betekent dit dat wanneer de groep van nauwe contactpersonen kleiner is dan 50 personen, wering reeds wordt aanbevolen vanaf 1 niet of onvolledige gevaccineerde nauwe contactpersoon.
 • Overleg met Departement Zorg is aangewezen.
 • De duur van de wering is 21 dagen na het laatste geval.
 • Indien er naar aanleiding hiervan geopteerd wordt voor inhaalvaccinatie dan moet vaccinatie binnen de 72u na blootstelling zijn toegediend om wering onnodig te maken (cfr post-exposure vaccinatie).
 • Pas de brief ‘Mazelen in de klas’ aan, indien dit van toepassing is.
 • Online vind je de updates terug van de richtlijn, het stroomdiagram en de brief 'Mazelen in de klas'

 

Ben je coördinator infectieziekten binnen je CLB? Deel zeker deze informatie met je CLB-collega's.

 

Met vriendelijke groeten,

Heidi Castryck

Share this