Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Gehoor
Beste VWVJ-lid en/of JGZ-sympathisant

 

Bij de start van het nieuwe schooljaar, blikken we graag nog even terug op de voorbije zomer. Tijdens de afgelopen maanden werd er immers niet stil gezeten!
 

Analyse SPIN-data, FAQ’s en studiedag Gehoor

De dienst ExpORL van de KU Leuven zorgde samen met de VWVJ voor een analyse van de SPIN-data van de schooljaren 2018/19, 2019/20 en 2020/21. Op de geplande Studiedag Gehoor stellen we deze met veel plezier voor. Nadien zal het rapport ook beschikbaar zijn op onze website.

De VWVJ ontvangt regelmatig vragen over het beleid na onbetrouwbare SPIN-testen. Daarom werden er enkele FAQ’s toegevoegd op onze website. Deze worden mondeling toegelicht op de Studiedag Gehoor, samen met enkele andere praktische aandachtspunten en FAQ’s.

Naast de resultaten van de analyse van de SPIN-data en praktische tips & tricks, is het doel van de geplande Studiedag Gehoor op donderdag 15/09/2022 vooral een inhoudelijke verdieping. Het belooft een rijk gevulde en boeiende dag te worden! Meer informatie vind je bij ons vormingsaanbod. Inschrijven kan online vanaf donderdag 01/09/2022.


Online SPINnen

Dankzij een constructieve samenwerking tussen LARS, Lemonade en ExpORL (KU Leuven) werd in mei een oplossing gevonden zodat de SPIN-test opnieuw online kon worden uitgevoerd (zie nieuwsbrief van 18 mei 2022). Op dat moment bleef bij een deel van de tablets de naam van de leerling ‘hangen’, wat verholpen kon worden door telkens op ‘refresh’ te drukken. Nu in de loop van de zomer een oplossing is gevonden om de responstijd na een SPIN-test sterk te verminderen, zal dit probleem zich niet meer voordoen.

Alvast bedankt aan iedereen die de SPIN-test in mei online heeft uitgetest. Samenwerking loont!

Mocht je toch nog problemen ondervinden, dan kan je dit nog steeds laten weten via de LARS helpdesk.


Coördinator Standaard Gehoor

We vinden het belangrijk om CLB-medewerkers snel en correct te informeren omtrent de Standaard Gehoor. Dit doen we via nieuwsbrieven die worden gemaild naar de CLB-directie en de CLB-coördinator voor de Standaard Gehoor, die volgens CLB-interne afspraken de informatie kunnen verspreiden.

Twijfel je of beide personen nog steeds de nieuwsbrief ontvangen in je CLB? Wensen ze de nieuwsbrief te ontvangen? Bezorg ons dan hun naam een e-mailadres via dit formulier.


Wij wensen jullie allen een voldoening gevend schooljaar!

Het VWVJ-team

Share this