Beste CLB-directie
Beste CLB-contactpersoon i.v.m. de SPIN
Beste coördinator Standaard Gehoor
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant
 

Naar aanleiding van de oproep tot inleveren van de SPIN-tablets (dd 21.12.2021, vanuit departement Onderwijs naar CLB-directies en ISC) lopen er vragen binnen, daarom dit kort vraag-en-antwoord bericht.

 

Onze tablets zijn in de zomer nog geijkt, is het dan nodig om ze nu opnieuw in te leveren?

Jazeker. Het terugroepen van de tablets heeft niet als eerste doel de tablets te ijken maar wel te resetten naar aanleiding van wijziging van server. De server waarmee de tablet wordt geconfigureerd zal niet meer de server zijn van ExpORL KU Leuven maar wel een server van Maico (met Lapperre in onderaanneming). Deze transfer garandeert de blijvende werking van de SPIN-test en is een eerste noodzakelijke stap om in de toekomst een stabiele verbinding met LARS te kunnen opzetten. Dergelijke reset vereist daaropvolgend opnieuw een ijking met de bijhorende hoofdtelefoon. Reset en ijking zijn gepland tijdens de kerstvakantie en is gratis voor de CLB’s.

 

Moet het terugroepen nu gebeuren, kan het niet later?

Dat alles zo snel verstuurd moet worden is niet evident in deze drukke tijden. Achter de schermen werd hard gewerkt om de vereiste reset in de kerstvakantie te organiseren en het bleef lang onzeker of het wel zou lukken. Uitstel naar een latere datum zou voor gevolg hebben dat de SPIN-test niet meer afgenomen kan worden vanaf januari omdat de vereiste certificaten van de KU Leuven begin 2022 vervallen. 

 

Het is erg kort dag om alle tablets van de verschillende vestigingsplaatsen te verzamelen in één postpakket voor een tijdige verzending.

Er wordt in de brief gevraagd om de tablets van je CLB in één pakket te verzenden. Als het een probleem is om ze op deze korte termijn ter verzamelen in de hoofdzetel voor verzending, dan kunnen de tablets van éénzelfde CLB in verschillende pakketten worden verzonden. In dat geval is het veilig om op het bijgevoegde document te vermelden hoeveel tablets het CLB in totaal moet terugkrijgen.

 

Hartelijke groet,

Katelijne Van Hoeck

[alles komt goed]

Share this