Beste CLB-directie
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Twijfel je bij het maken van beleidskeuzes over de taakverdeling voor verpleegkundigen en artsen in je CLB? Dan kan je ter inspiratie in deze nieuwsbrief een houvast vinden.

In 2015 stelde de VWVJ een generiek noodplan voor CLB in geval van artsentekort op. Hierin werd gestreefd naar een maximaal vrijwaren van de medische consulten (toen nog 7 en met regelgeving die bepaalde aan welke consulten de verpleegkundige en de arts dienden deel te nemen) en de overige opdrachten binnen de leerlingenbegeleiding. Een subsidiaire taakverdeling tussen artsen en verpleegkundigen droeg bij tot een werkbare oplossing om aan de toenmalige decretale opdrachten tegemoet te komen.

In 2018 werd het CLB-decreet vervangen door Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. De systematische contacten werden van 7 naar 5 gereduceerd, de inhoud alsook het opzet (kleuterconsult) van de contacten wijzigde en een doorgedreven subsidiaire taakverdeling tussen artsen en verpleegkundigen werd (in tegenstelling tot voorheen) mogelijk. 

Na een valse start (omwille van de covidpandemie) van het vernieuwde decretaal omschreven domein van de preventieve gezondheidszorg, blijft de vraag naar een houvast in de zoektocht naar een aangepaste werkverdeling voor verpleegkundigen en artsen actueel en groot. Om jullie te inspireren en te ondersteunen bij het maken van beleidskeuzes, is via de website van de VWVJ en binnenkort ook via de website van het Departement Onderwijs het advies ‘Krachten bundelen’ te vinden. Het document beschrijft een doorgedreven subsidiaire werkverdeling tussen artsen en verpleegkundigen in CLB en de algemene principes van een noodplan.

Aarzel niet om contact op te nemen met de VWVJ (info@vwvj.be) indien je hieromtrent verdere vragen zou hebben. 

 

Vriendelijke groeten,

het VWVJ-team
 

Share this