Beste CLB-directie
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste CLB-arts
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Door het stijgende aantal besmettingen heeft het agentschap Zorg en Gezondheid beslist dat het contactonderzoek niet meer alle hoogrisicocontacten telefonisch zal bereiken (zie lager). Hoogrisicocontacten worden voortaan via sms geïnformeerd.

De brief voor hoogrisicocontacten na risicovol contact op school is in die zin aangepast en op onze website te raadplegen.

Contactonderzoek zal hoogrisicocontacten in scholen informeren per sms i.p.v. telefonisch

Het snel stijgende aantal besmettingen in Vlaanderen laat zich ook voelen bij het contactonderzoek, dat met steeds meer besmette personen en hun hoogrisicocontacten contact moet opnemen.

Om de stijgende werkdruk te beheersen en toch nog maximaal besmettingsketens te doorbreken, legt het contactonderzoek alle prioriteit nu op het zo snel mogelijk opbellen van de besmette personen en het verzamelen van hun hoogrisicocontacten.

Dat betekent:

• Dat alle beschikbare call agents en field agents momenteel worden ingezet om te bellen naar besmette personen.

• Dat de hoogrisicocontacten voornamelijk per sms verwittigd worden en instructies krijgen over hun quarantaine en testverplichtingen. Ook de hoogrisicocontacten in scholen zullen per sms verwittigd worden en dus niet meer opgebeld worden door het contactonderzoek. Hoogrisicocontacten in scholen ontvangen dus:

  • Een sms met hun testcode en link naar het quarantainecertificaat. In de sms is nu toegevoegd dat men bij vragen contact kan opnemen met het call center 02/214.19.19.
  • Een bijkomende sms met meer toelichting (vanaf 28/10). Daarin staat: “Het CLB identificeerde u als hoogrisicocontact voor COVID 19. U ontving recent berichten met uw test of quarantaine verplichting. We vragen u het nodige te doen. Meer info op het quarantaine attest. Indien u vragen heeft, neem contact op via 02/214.19.19.   

Andere opdrachten van het contactonderzoek zoals casemanagement en huisbezoeken hebben lagere prioriteit. Bij het casemanagement gaat de prioriteit naar het volwassenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs en de jeugdkampen, waarvan de voorbije maanden ons geleerd hebben dat de positiviteitsratio het hoogst is. Voor andere samenkomsten is geen casemanagement meer mogelijk wanneer de besmettingscijfers zo hoog zijn en dusdanig stijgen.

Het blijft belangrijk om maximaal de besmettingsketens te doorbreken. Niet alle ketens kunnen onderzocht of doorbroken worden, maar met de focus op de besmette personen kan het meeste bereikt worden. Elke vermeden besmetting is een rem op de vierde golf, waarvan we toch moeten afwachten wat het effect op de ziekenhuisopnames en overlijdens zal zijn in onze grotendeels gevaccineerde bevolking.


Hartelijke groet,

Anouk Vanlander

Share this