Niet enkel voor volwassenen, maar ook voor kinderen en adolescenten wordt vanaf 1 september 2021 een duidelijk groter budget voorzien (verviervoudigd t.a.v. het budget van 2020) voor psychologische ondersteuning.

Zo wil de overheid dat psychologische ondersteuning sneller kan en toegankelijker wordt voor elkeen die er nood aan heeft. Goed nieuws dus.

Lees er meer over op de website van het RIZIV

Share this