Goed om weten voor JGZ-professionals

Sinds 1 april 2020 betaalt de verplichte ziekteverzekering een behandeling door een diëtist terug voor kinderen (vanaf 6 jaar tot en met 17 jaar) met overgewicht of obesitas. Wat de BMI-afkapwaarden zijn i.k.v. de terugbetaling vind je terug in het K.B. van 26 januari 2020. De terugbetaling geldt eenmalig voor een traject van maximaal 2 jaar. Hierbij worden 5 consulten in het 1e jaar en 4 consulten in het 2e jaar terugbetaald. Huis- of kinderartsen dienen dit voor te schrijven.

Het opgestelde voorschrift moet volgende gegevens bevatten:

  • de ingevulde groeicurve met de evolutie van het gewicht en de lengte van het kind
  • informatie over medicatiegebruik, comorbiditeiten, risicofactoren (onder meer van sociaalpsychologische aard) en eerdere interventies, voor zover deze informatie verband houdt met het overgewicht of de obesitas. 

De voorschrijvende arts krijgt ook herhaaldelijk feedback van de diëtist.

Lees meer via de website van het RIZIV.

Share this