Met de start van de vaccinatiefase van de 12- tot 15-jarigen komt vanaf 21 juli ook de sociale mediacampagne op gang om de jongeren en hun ouders correct te informeren en te sensibiliseren.

Zorg en Gezondheid stelt hiertoe volgende materialen ter beschikking via de website www.laatjevaccineren.be:

 • Webpagina voor 12-15-jarigen en hun ouders op www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen (online en ook vermeld in de uitnodigingsbrief aan de jongeren).
 • Een flyer (A4) voor 12-15-jarigen die aan de uitnodigingsbrieven wordt toegevoegd en ook op de website terug te vinden is
 • Een reeks van videofilmpjes die ingezet worden in de sociale mediacampagne en ook door betrokken organisaties en partners gedeeld kunnen worden.
  De campagne loopt in eerste instantie tot ca. 10 september en richt zich via Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat en Youtube tot zowel de jongeren als hun ouders.
  Voor de mediafilmpjes zijn enkele scenario’s uitgewerkt, waarbij telkens een versie voor de jongeren en de ouders is voorzien, in zowel vierkant formaat als formaat 16:9.
  Daarnaast zijn er ook 4 infofilmpjes waarin prof. dr. Petra Schelstraete toelichting geeft bij COVID-19-vaccinatie van 12-15-jarigen.
  Alle video’s zijn terug te vinden op de pagina met campagnematerialen (rubriek Sociale media) en kunnen zo gedeeld worden via het youtube-kanaal.
 • Affiches: er zijn 3 affiches op formaat A3 die gebruikt kunnen worden door scholen, verenigingen, lokale besturen, …
  De affiches zijn in hoge resolutie terug te vinden op de pagina met campagnematerialen (rubriek Print).

De materialen kunnen ingezet worden door wie dit wenst.

Share this