Werkkaarten ter ondersteuning van het 'basisaanbod' tijdens de systematische contactmomenten

Bemerk: voor wie in het 3e secundair met 'Gezond leven? Check het even!' werkt, is er ter ondersteuning ook de werkkaart 'GLCE & Standaard Gewicht'

 

Voor alle groei- en BMI-curves

zie Kerninformatie Standaard Groei en Puberteit


PS: ter aanvulling: BMI-curve (in Pc) met afkappunten voor overgewicht en obesitas <9jaar: 

BMI-curve van de Vlaamse groeicurves waarop 2 (rode) lijnen zijn toegevoegd die de nieuwe criteria (2019) illustreren:

  • de bovenste rode lijn = de ondergrens voor wat als obesitas wordt beschouwd bij kinderen tot en met 9 jaar 0 maand (met name gewichtsindex = 140)
  • de onderste rode lijn = de ondergrens voor wat als overgewicht wordt beschouwd bij kinderen tot en met 9 jaar 0 maand (met name gewichtsindex = 120)


Gespreksleidraden ter ondersteuning tijdens de contactmomenten (fiches Eetexpert, november 2019):

  • Gesprekken rond de weegschaal - kleuter (3-6j)
  • Gesprekken rond de weegschaal - kind (6-12j)
  • Gesprekken rond de weegschaal - jongere (12-18j)