De richtlijn 'gewicht' of 'Standaard Gewicht en de Aanbevelingen voor vroegdetectie en preventie van voedings- en gewichtsproblemen bij kinderen en jongeren' (2018) is er voor gebruik in de CLB.

Eet- en gewichtsproblemen bij kinderen en jongeren zijn niet onschuldig. Ze hebben ingrijpende gevolgen op de ontwikkeling en de gezondheid op korte, middellange en lange termijn. Veel CLB-medewerkers zoeken naar handvatten om doordacht tewerk te gaan rond eetgedrag en gewicht, gezien hun belangrijke rol bij de preventie en vroegdetectie van eet- en gewichtsproblemen. De richtlijn - het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de VWVJ en vzw Eetexpert - wil hen hierin ondersteunen.

(laatste update documenten 8 april 2019)

De richtlijn omvat:

  1. Ter inleiding:
    • Algemene doelstelling opvolging groei door CLB en enkele basisprincipes
    • Een getrapt aanbod
  2. Deel 1: Draaiboek CLB (de basistekst)
  3. Deel 2: Praktijkleidraad voor de systematische contacten (update november 2022)
  4. Deel 3: Praktijkleidraad voor het bijkomend aanbod