VWVJ-Nieuwsbrief: Mededelingen

12-11-2009

Leuven, 12 november 2009

 

Beste VWVJ-lid,

Hierbij enkele korte berichtgevingen en wat nieuws betreffende lopende of komende VWVJ-activiteiten.

 • Programma en gelegenheid tot inschrijven voor de 4e Referatendag van 11 december nu online!
   
 • Om de CLB-evaluatie van de pubertaire ontwikkeling te ondersteunen, zijn er nu enkele voorstellen van vragen die ingelast kunnen worden in de oudervragenlijsten van het 1e kleuter, 1e, 3e en 5e leerjaar. Lees het document via ‘Groei -> Aan de slag -> Werkmaterialen
   
 • De vertaalslag van de visie omschreven in de conceptnota ‘Jeugdgezondheidszorg in de CLB’ (december 08) naar de praktijk is aangevat:
  • CLB-medewerkers kunnen hun steentje bijdragen!Het GO! en OVSG organiseren voor hun geïnteresseerde medewerkers (multidisciplinair) intervisiemomenten om na te denken over de concretisering van de conceptnota in overleg met de VWVJ. Deze overlegmomenten worden op provinciaal niveau georganiseerd. Intekenen loopt via de organiserende instanties.
  • Daarnaast zet de VWVJ het onderzoek naar de wetenschappelijke evidentie van sommige onderdelen van de consulten verder.
    
 • Het protocol i.v.m. het gehooronderzoek voor 2e kleuters (cf. voorstelling op de referatendag van 2008) werd in het voorjaar onderzocht op haalbaarheid en getoetst aan een gouden standaard. Deze onderzoeksgegevens worden actueel verwerkt. Dit schooljaar dienen echter nog bijkomende onderzoeksgegevens te worden verzameld. 
 • De richtlijn voor preventie van lawaaischade wordt uitgewerkt
   
 • Positieve reacties bereiken ons over de praktijkgerichte opleiding in het kader van de standaard mondgezondheid. De opleidingen worden nog aangeboden tot aan de paasvakantie. Wees er dus op tijd bij! Alle praktische informatie vind je op de website.
   
 • Momenteel is er overleg lopende tussen de ontwikkelaars van LARS en de VWVJ i.v.m. de verdere afstelling van het LARS-programma op de VWVJ-standaarden. Het is de bedoeling dat de beslissingsprocedures van de standaarden visus en groei en puberteit automatisch geïntegreerd worden in de LARS-registratie.
   
 • Bemerk: Eind oktober 2009 publiceerde de Hoge Gezondheidsraad op haar website verschillende nieuwe vaccinatiefiches (aangemaakt in mei 2009). Deze zijn momenteel nog niet geïntegreerd in de Standaard Vaccinaties. Van zodra dit wel het geval is, wordt u opnieuw bericht.
  Vandaar: in geval van inhaalvaccinaties en bij het nakijken of bij de gegeven doses de minimumleeftijd en het minimuminterval tussen 2 doses werden gerespecteerd (het zgn. valideren van gegeven vaccins): gelieve ondertussen de nieuwe fiche over de inhaalvaccinaties van de HGR te raadplegen.
   
 • Op vraag van het kabinet onderwijs en welzijn & gezondheid schreef de VAD een informatiebericht over het ‘wurgspel’ - dat recent de media haalde met enkele fatale incidenten - om leerkrachten, ouders en andere intermediairen te informeren. Lees het bericht via de publicaties onder het begrip 'Gedragszorgen'.
   
 • Sinds april 2009 vind je op de website een chronologische oplijsting van toegevoegde items op de website.

   


Met vriendelijke groeten,
Het VWVJ-team

Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg vzw
O.L. Vrouwstraat 42
3000 Leuven
Tel.: 016 30 89 40
Fax: 016 30 89 49
info@vwvj.be

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht