VWVJ-Nieuwsbrief januari 2016

28-01-2016

Document: ‘Jeugdgezondheidszorg. Onderbouw voor de organisatie van JGZ in de centra voor leerlingenbegeleiding’

  Leuven, 28 januari 2016

Geachte CLB-directie,
Beste VWVJ-lid,


De CLB hebben een prominente rol in het aanbod van jeugdgezondheidszorg voor schoolgaande kinderen en jongeren in Vlaanderen. De beleidsbeslissingen van de Vlaamse regering inzake de organisatie van het (secundair) onderwijs, de recent gepubliceerde CLB-audit en de op stapel staande herziening van het decreet leerlingenbegeleiding, maken dat de CLB actueel in een reflectiefase zitten voor een mogelijke transitie van haar opdrachten en organisatie in de nabije toekomst.

In dit tijdsvenster vraagt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan de VWVJ om eerder advies inzake jeugdgezondheidszorg te actualiseren en in het bijzonder de rol van de Centra voor Leerlingenbegeleiding in de realisatie van de JGZ.

Graag bezorgen we u het document ‘Jeugdgezondheidszorg. Onderbouw voor de organisatie van JGZ in de centra voor leerlingenbegeleiding’ waarin missie, de geactualiseerde visie en de mogelijke strategie om JGZ in Vlaanderen en in het bijzonder in de CLB vorm te geven worden beschreven.

We zijn steeds bereid tot verdere toelichting of reflectie over dit thema.

Met vriendelijke groet,

Dr. Moniek De Keyser
Voorzitter VWVJ

Kapucijnenvoer 35
3000 Leuven

0479 20 97 75

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht