Nieuwsbericht Vaccinaties 27

23-01-2015

Enkele wettelijke aspecten verder toegelicht over het 'Arbeidsgeneeskundig toezicht en Vaccinatoren'

Leuven, 23 januari 2015

 

Geachte CLB-directie
Beste CLB-verpleegkundige en CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

BETREFT: ARBEIDSGENEESKUNDIG TOEZICHT en VACCINATOREN. Enkele wettelijke aspecten verder toegelicht.

Via de Nieuwsbrief Vaccinaties 25, september 2014 maakte je kennis met een voorbeeldprocedure voor vaccinatie door verpleegkundigen in CLB. In punt 8 is het arbeidsrecht i.k.v. deze handeling - het vaccineren - beknopt toegelicht.

Graag komen we tegemoet aan de vaccinatoren die verdere vragen hadden omtrent deze passage. In deze nieuwsbrief vind je verdiepende informatie over bepaalde wettelijke aspecten van het arbeidsgeneeskundig toezicht.

 

Met vriendelijke groeten,

Anouk Vanlander
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht