Nieuwsbericht Vaccinaties 15 bis/Infectieziekten 7 bis

22-01-2013

Meer over de 'vaccinatietechniek bij het toedienen van Priorix' en de 'toestemmingsbrieven voor inhaalvaccinatie tegen MBR in geval van bof in de klas'

Leuven, 22 januari 2013

 

Geachte directie
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid

Geen 2 (nieuwsberichten) zonder 3?!

Welnu, n.a.v. de 2 recente Nieuwsberichten (Infectieziekten 7 en Vaccinaties 15) kwamen enkele vragen van de CLB. Om kort op de bal te spelen, dit aanvullend schrijven.

We vernemen dat er vragen blijven i.v.m. de vaccinatietechniek bij het toedienen van Priorix. Wat volgt, komt wellicht duidelijker en correcter over:

Priorix kan subcutaan (SC) of intramusculair (IM) worden toegediend.
Er zijn 2 voordelen verbonden aan de IM toediening:

  • er moet maar 1 vaccinatietechniek worden aangeleerd en toegepast;
  • de immunogeniciteit van de 2 technieken is vergelijkbaar, maar de IM route geeft minder lokale bijwerkingen dan de subcutane route.

De IM route krijgt daarom de voorkeur.

In de verpakking voor Priorix worden enkel naalden met een lengte van 16 mm voorzien. Voor kinderen tussen 1-18 jaar wordt voor een intramusculaire injectie uitgevoerd met de Wereldgezondheidstechniek in de deltoïdspier, een naaldlengte van 16-25 mm aanbevolen, afhankelijk van de dikte van de vetlaag en/of dikte van de spier, en dit zonder voorkeur van gauge (zie: Consensusnota IM vaccinatietechniek). Als men verkiest om het MBR-vaccin IM toe te dienen, zal de 16 mm naald die voorzien is in de verpakking, onvoldoende lang zijn voor een deel van de leerlingen. Voorzie daarom ook 25 mm naalden als er gekozen wordt om het vaccin aan alle leerlingen IM toe te dienen.

In de toestemmingsbrieven voor de inhaalvaccinatie tegen mazelen-bof-rode hond in geval van bof in de klas, is een zin (opnieuw) bijgevoegd op vraag van CLB, nl.:

"Mijn kind kreeg al een inenting tegen mazelen-bof-rodehond op: …../…../….. " op de brief voor kinderen t.e.m. het 4e leerjaar

"Mijn kind kreeg al inenting(en) tegen mazelen-bof-rodehond op: …../…../….. en …../…../….. " op de brief voor kinderen vanaf het 5e leerjaar

 

Alvast dank voor de feedback!

Anouk Vanlander
Wetenschappelijk medewerker
anouk.vanlander@vwvj.be

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht