Nieuwsbericht Infectieziekten 1

14-01-2011

De taak van de coördinator toegelicht. Nu ook handige fiches ter ondersteuning van de coördinatoren. Enkele vaak gestelde vragen over ontsmetten.

Leuven, 14 januari 2011

Geachte CLB-directie
Beste CLB-verpleegkundige, CLB-arts

Voor u ligt het eerste Nieuwsbericht Draaiboek Infectieziekten CLB 2010 (kortweg Nieuwsbericht Infectieziekten). Langs deze weg willen we u zo snel en efficiënt mogelijk op de hoogte houden van de recentste ontwikkelingen, en kort op de bal spelen om moeilijkheden en vragen te behandelen.

Wie ontvangt het Nieuwsbericht Infectieziekten?

Binnenkort zal het Departement Onderwijs & Vorming een oproep lanceren om de naam te kennen van de coördinator Infectieziekten in uw centrum. In de eerste plaats richt dit Nieuwsbericht zich tot de coördinatoren Infectieziekten. Het nieuwsbericht wordt ook naar de directie van alle CLB gestuurd.

Inhoudelijke suggesties zijn steeds welkom via ‘Contact’ op de website.

Taak coördinator Infectieziekten

 • een aanspreekpunt vormen in het CLB
 • een contactpersoon zijn met de VWVJ naar aanleiding van vragen over het Draaiboek Infectieziekten. Vragen kunnen gesteld worden via de rubriek ‘Contact’ van de website.
 • de nieuwsberichten volgen en de inhoud ervan verspreiden in het CLB
 • de implementatie van het Draaiboek Infectieziekten coördineren


Implementatie van het Draaiboek Infectieziekten

Om de coördinator zo goed mogelijk te ondersteunen, ontwikkelde de VWVJ volgend materiaal. Het is ook terug te vinden op de website in de rubriek ‘Infectieziekten’ onder 'Kerninformatie'.

 • Fiche 1 "Implementatiefiche draaiboek infectieziekten in het CLB"
 • Fiche 2 "Implementatie draaiboek infectieziekten in school"
 • Fiche 3 "Hygiëne tijdens een medisch onderzoek"
 • Fiche 4 "Verwijderen van medisch afval/Onderhoud herbruikbaar materiaal"
 • Fiche 5 "Schoonmaken medisch circuit"
 • Fiche 6 "Lokaal voor gericht medisch onderzoek"
 • "Hoe je handen wassen?"
 • "Hoe je handen ontsmetten?"
 • "Registratiefiche voor meldingen van infectieziekten en de maatregelen die het CLB neemt"


Vaak gestelde vragen

De antwoorden op de vaak gestelde vragen, vindt u terug in 'Vaak gestelde vragen' (categorie ‘Infectieziekten’). Volgende vragen worden er momenteel al in beantwoord:


Wijzigingen sinds de lancering van het Draaiboek Infectieziekten CLB (2010)

Het Draaiboek Infectieziekten moet een bruikbare handleiding blijven en wordt daarom regelmatig geactualiseerd. De aanpassingen zijn terug te vinden op de website in de rubriek ‘Infectieziekten’ onder ‘Wati is de richtlijn’. Enkele voorbeelden van wijzigingen:

 • In Bijlage 2 werd de naam van de arts voor Toezicht Volksgezondheid in West-Vlaanderen aangepast.
 • Op p. 29 werd de opmerking over bleekwater en andere huishoudelijke middelen geschrapt. In België zijn enkel chloortabletten en hoog geconcentreerde chloor opgenomen in de lijst van erkende ontsmettingsmiddelen. Deze lijst is de standaard voor ontsmettingsmiddelen in ziekenhuizen. Huishoudelijk bleekwater staat niet in de lijst omdat het minder stabiel is en omdat er vaak geen vervaldatum vermeld staat op de verpakking. Er kan dus niet gewaarborgd worden dat de concentratie na enige tijd nog deze is die vermeld staat op de verpakking. Omdat de CLB-omgeving niet vergelijkbaar is met een ziekenhuisomgeving, is het zeker aanvaardbaar om in een CLB huishoudelijk bleekwater te gebruiken om een chlooroplossing van 1000 ppm te maken.

Raadpleeg zoveel als mogelijk de elektronische versie van het draaiboek, dan bent u zeker up-to-date.

Studiedag Luizen en hun aanpak

Op 18 januari a.s. vindt de studiedag rond hoofdluizen plaats in Gent. Na deze studiedag zal het thema hoofdluizen bijgewerkt worden op de website. Houd het in de gaten!

Waarmee kan de VWVJ u verder helpen voor de implementatie?

Indien u nood heeft aan meer ondersteuning voor de goede implementatie van het Draaiboek Infectieziekten CLB (2010), kan u uw suggesties mailen via de rubriek ‘Contact’ van de website.

Met vriendelijke groeten,
Anouk Vanlander
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht