Actueel 'Vlaamse gezondheidsdoelstelling Voeding en Beweging goedgekeurd'

24-07-2009

De gezondheidsdoelstelling Voeding en Beweging is op 24 juli 2009 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De gezondheidsdoelstelling* werd geformuleerd op basis van de gezondheidsconferentie van 23 oktober 2008.

Algemeen geformuleerd luidt de doelstelling:

Het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door een stijging van het aantal mensen dat voldoende fysiek actief is, evenwichtig eet en een gezond gewicht nastreeft.

Lees meer over de subdoelstellingen en het actieplan 2009-2015 om deze te realiseren via Zorg en Gezondheid.

 

* Om prioriteiten te leggen binnen het preventieve gezondheidsbeleid werkt de Vlaamse overheid met gezondheidsdoelstellingen. Dat zijn specifieke, meetbare en algemeen aanvaarde doelstellingen die men in een bepaalde periode wil realiseren om gezondheidswinst op bevolkingsniveau te realiseren.

Een gezondheidsconferentie formuleert de gezondheidsdoelstelling. Deze wordt dan aan de Vlaamse Regering en het Vlaamse Parlement voorgelegd ter goedkeuring.

Het werken met preventieve gezondheidsdoelstellingen is verankerd in het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht