Actueel 'Nieuw decreet over jeugdhulp stelt jongere centraal'

06-03-2013

De jeugdhulpverlening in Vlaanderen wordt tegen 2014 grondig bijgestuurd. Dit vloeit voort uit het decreet Integrale Jeugdhulp dat de Vlaamse Regering op 1 maart 2013 definitief goedkeurde. Het decreet is een gezamenlijk initiatief van ministers Jo Vandeurzen en Pascal Smet. Het decreet wordt eerstdaags ingediend bij het Vlaams Parlement voor bespreking en stemming.

Lees er meer over in het gezamenlijk persbericht van beide ministers van 6 maart 2013.

Een filmpje illustreert het initiatief meer in detail!

(PS: mededeling begin maart 2013 van Stefaan Van Mulders, Administrateur generaal van het Agentschap Jongerenwelzijn: Om de parlementaire behandeling van het decreet niet te hinderen, wordt de opstart van de pilootregio Oost-Vlaanderen uitgesteld tot 16 september 2013.)

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht