Actueel: Advies Orde omtrent fotograferen kind door CLB-arts in geval van vermoeden van mishandeling

16-12-2017

In zijn vergadering van 16 december 2017 heeft de nationale raad van de Orde der artsen de vraag besproken of een CLB-arts die mishandeling van een kind vermoedt, de letsels mag fotograferen.

Het mag, zo oordeelt de Orde der artsen. 

 1. In 't algemeen gesproken kan fotograferen tijdens een klinisch onderzoek gerechtvaardigd zijn o.w.v. verschillende redenen.

  De patiënt of zijn vertegenwoordiger dient - na uitleg over de reden - toestemming te geven vooraleer te fotograferen.
   
 2. Door de aard van het beroep heeft de CLB-arts een belangrijke rol bij de opsporing van kindermishandeling.

  De geneeskundige plichtenleer verplicht de arts om een kind bij vermoeden van mishandeling of verwaarlozing te helpen.

  Niettegenstaande zijn beroepsautonomie is het aangeraden dat de CLB-arts samenwerkt met gespecialiseerde collega's of diensten.

  Hij zal hierbij preferentieel gebruikmaken van besluitvormingsinstrumenten, aanbevelingen van goede praktijkuitvoering of zelfs een gevalideerd protocol. Als voorbeeld verwijst de Orde naar beslisboom rond kindermishandeling van de FOD Volksgezondheid.
   
 3. Het is aan de CLB-arts te oordelen of foto's aangewezen zijn.

  “Vermits de arts zich in geval van vermoeden van mishandeling laat leiden door het belang van een aangepaste zorgverlening voor het (jonge) kind, […] is de nationale raad van mening dat de toestemming van de vertegenwoordiger van de minderjarige niet vereist is om over te gaan tot een medisch onderzoek en het nemen van foto's”, zo klinkt het. “Het is daarbij zonder belang of de vertegenwoordiger van de minderjarige al dan niet de potentiële dader van de mishandeling is, aangezien het niet aan de arts is dit te beoordelen.”
   
  Maar er wordt wel duidelijk gesteld dat de oordeelsbekwame minderjarige niet tegen zijn wil mag gefotografeerd worden.
   

Lees het volledige advies via de site van de Orde.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht