Een niet aangeboren hersenletsel, terug naar school
Brochure van SEN vzw, 2008 - herwerkt in 2015

Deze brochure (11 pp.) is bedoeld voor de naaste familie van kinderen en jongeren met NAH, leerkrachten en medewerkers van centra voor leerlingenbegeleiding. Ze geeft uitleg over NAH en de mogelijke gevolgen ervan voor deze jonge mensen en hun omgeving.

Na te lezen via de website van SAMvzw.