Onderwijsprotocol voor leerlingen met NAH
Eric Hermans en Rianne Gijzen (Vilans)
47 pp., december 2011

Na te lezen via het onderdeel 'Kennisplatform gehandicaptensector' van de website van Vilans, een Nederlands onafhankelijk kenniscentrum voor langdurende zorg.

Doelen van het protocol:

  • het beter identificeren van leerlingen met NAH in het onderwijs
  • het verbeteren van transities tussen de zorg en het onderwijs en binnen het onderwijs
  • het toeleiden van leerlingen met NAH naar de juiste vorm van onderwijs en begeleiding.

Je vindt er een handig 'signaleringsinstrument', dat toelaat het functioneren op verschillende domeinen in kaart te brengen. In het protocol vind je meteen ook tips voor de begeleiders (in onderwijs doch ook toepasbaar in de thuiscontext) per domein.