De richtlijn 'gewicht' is er voor JGZ-werkers in de CLB.

Deze richtlijn voor CLB  -  'Standaard Gewicht en de Aanbevelingen voor vroegdetectie en preventie van voedings- en eetproblemen bij kinderen en jongeren'  (2018) - is een herwerking van de bestaande draaiboeken van het Kenniscentrum Eetexpert en de Standaard Gewicht (VWVJ, 2009).

De revisie kwam tot stand op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en naar aanleiding van het nieuwe decreet op leerlingenbegeleiding, in voege sinds september 2018. 

De richtlijn is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de VWVJ en vzw Eetexpert.