PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN,

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

 

17/12/2016

 

Gezondheidsconferentie 2016: de gezonde keuze wordt de makkelijke keuze

 

 

In 2025 leeft de Vlaming gezonder door gezond te eten, zittend gedrag te mijden, voldoende te bewegen, gezonder met alcohol om te gaan en tabak en drugs af te zweren. Dat is voor alle beleidsdomeinen de overkoepelende gezondheidsdoelstelling die op de Gezondheidsconferentie werd vastgelegd. Hiervoor worden gezamenlijke subdoelstellingen opgemaakt die betrekking hebben op de leefwereld van alle Vlamingen: het gezin, vrije tijd, de school, de werkvloer, de zorg- en welzijnssector en de buurt.

In 2025 is de gezonde keuze de makkelijke keuze.

 

Omgevingsanalyse

De reeds vrijgegeven omgevingsanalyse toonde al dat de evolutie van de gezondheid van de Vlaming een genuanceerd gegeven is. Positief is de evolutie op vlak van tabak, alcohol en drugs: daar hebben we gezondheidswinst geboekt. Het aantal rokers neemt af, jongeren drinken minder alcohol en meer volwassenen houden zich aan de richtlijn die in onze doelstelling is opgenomen. Bij cannabis zien we een gemengd beeld: volwassenen blowen minder, maar bij jongeren neemt het laatstejaarsgebruik toe. Ook bingedrinken blijft een aandachtspunt.

Het aantal adolescenten en volwassenen dat de aanbeveling haalde voor fysieke activiteit steeg en het aantal Vlamingen met een sedentaire leefstijl daalde. Toch blijft de schermtijd bij jongens en meisjes stijgen.

De Vlaming drinkt wel voldoende water, maar laat een daling optekenen van de inname van melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten.

Voor groenten en fruit was er geen éénduidige trend af te leiden omwille van genderverschillen en verschillen over leeftijdsgroepen. Bij kleuters is dan weer wel een positieve stijging van de inname van groenten en fruit waar te nemen.

Minder goed nieuws is dat het percentage volwassenen met een gezond gewicht daalde en ondanks de ambitie om borstvoeding te bevorderen, stagneerde het percentage moeders dat hiermee startte.

Blijven inzetten op gezondheidsdoelstellingen

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het formuleren van gezondheidsdoestellingen is een krachtig instrument voor het beleid om prioriteiten te stellen en tegelijk een breed maatschappelijk engagement te verkrijgen. Gezondheidsdoelstellingen worden niet enkel goedgekeurd door het Vlaamse parlement en de Vlaamse regering, we rekenen ook de actieve betrokkenheid in alle sectoren van de samenleving."

Voor de nieuwe generatie gezondheidsdoelstellingen wordt een selectie gemaakt. Less is more. Er worden gezondheidsdoelstellingen gemaakt voor de thema’s voeding, beweging, sedentair gedrag en tabak, alcohol en drugs. Uit de omgevingsanalyse bleek namelijk dat deze thema’s de grootste maatschappelijke kost betekenen, maar dat zij ook voor de grootste ziektelast zorgen en dat hier de meeste gezondheidswinst kon geboekt worden.

Het spreekt voor zich dat er rond andere thema’s zoals gokken, gamen, psychoactieve medicatie, eetstoornissen, ondervoeding bij ouderen,… evenzeer acties zullen worden opgezet of blijven lopen.

Health is in all policies

Gezondheid is een zaak van alle beleidsdomeinen en vele betrokken partijen. Dat principe werd eerder al meegenomen in het gezondheidsbeleid, maar op deze conferentie, en in aanloop daar naartoe, werd meer dan ooit duidelijk dat we settinggericht moeten te werk gaan. Het beleid wil focussen op de plaatsen en contexten, waar mensen ‘actief zijn’: werken, studeren, plezier maken, wonen,…

In die levensdomeinen staan mensen vaak voor de keuze ‘gezond of niet’, maar ze kunnen er ook vaak terecht voor hulp en ondersteuning of voor een verwijzing in de goede richting.

Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen, zal met de stakeholders van de verschillende levensdomeinen worden samengezeten om te komen tot voldoende ambitieuze, maar realistische subdoelstellingen.

 

De Vlaming leeft gezonder in 2025

Er is gekozen voor één overkoepelende gezondheidsdoelstelling: “De Vlaming leeft gezonder in 2025”.

Die gezondheidsdoelstelling omvat drie elementen:

  • Tegen 2025 leven we gezonder op vlak van gezond eten, sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak, alcohol en drugs.
  • Hiervoor voeren we een beleid in verschillende levensdomeinen, richten we ons rechtstreeks naar de burger en hebben we aandacht voor goed bestuur.
  • Dit alles leidt tot verbetering van verschillende indicatoren bij diverse bevolkingsgroepen met aandacht voor kwetsbare groepen.

In 2021 komt er een tussentijdse evaluatie waardoor kan worden bijgestuurd waar dit nodig blijkt.

Doelstellingen in meerdere levensdomeinen
In de loop van de komende maanden zullen diverse indicatoren bepaald worden om de realisatie van de gezondheidsdoelstelling en subdoelstellingen, in volgende levensdomeinen te kunnen opvolgen:

  • Gezin
  • Vrije tijd
  • Onderwijs
  • Werk
  • Zorg- en welzijnssector
  • Lokale gemeenschap

 

Uitvoeren wat zijn nut bewezen heeft

De Vlaamse Regering verkiest methodes uit te voeren die hun nut reeds hebben bewezen, zoals Bewegen op Verwijzing en Bedrijfscoaching. Dit moet leiden tot tastbare resultaten in de diverse levensdomeinen en tot maatschappelijke gezondheidswinst.

 

Voor links naar concrete acties die in deze verschillende levensdomeinen lopen of op stapel staan vind je meer info in het Strategisch plan Gezonder leven op www.gezondheidsconferentie2016.be. Ook de presentaties die tijdens de gezondheidsconferentie werden gegeven, vind je terug op deze website.

Share this