Leuven, 29 augustus 2014

Beste directie
Beste coördinator Standaard Visus
Beste VWVJ-lid

De laatste jaren wordt naast het klassieke schoolbord alsmaar vaker gebruik gemaakt van een numeriek interactief bord (het zgn. ‘smartboard’) in de klas. Als gevolg hiervan krijgt de VWVJ meer en meer vragen van CLB hieromtrent. Sommige leerlingen rapporteren nl. frequente visuele klachten bij gebruik van een smartboard terwijl de CLB-test van gezichtsscherpte op afstand bij hen normaal is. Wat dient dan bij hen geadviseerd te worden?

Om deze situatie te verhelpen, stelt de VWVJ voor de CLB een overzicht ter beschikking van de huidige aanbevelingen i.v.m. het gebruik van smartboard in de klas. (zie bijlage)

Deze aanbevelingen zijn bedoeld om te verspreiden naar/toe te lichten aan scholen en leerkrachten, zodat zij hiermee rekening kunnen houden bij de installatie en het gebruik van een smartboard.

Alvast een fijne start gewenst,

Cécile Guérin
wetenschappelijk medewerker VWVJ

aanbevelingen_i.v.m._gebruik_smartboard.pdf

aanbevelingen i.v.m. het gebruik van numerieke interactieve borden smartboard in de klas
Share this