Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

De Vlaamse vaccinatiekorf blijft het volgend schooljaar ongewijzigd. Toch zijn enkele aanpassingen aangebracht aan de brieven die de VWVJ in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor de CLB’s opstelt.

Het betreft:

  • Informatiebrief: vervanging van de link naar vitalink.be door een link naar myheathviewer.be;
  • Toestemmingsbrief: toevoeging van de mogelijkheid om het telefoonnummer van de ouder in te vullen en handtekening door ‘ouder/voogd’ in plaats van ‘ouder’;
  • Bevestigingsbrief: toevoeging van informatie (kadertje) zodat bepaalde symptomen die voorkomen na de vaccinatie niet onterecht als bijwerking van het vaccin beschouwd worden. De inhoud van het kadertje is gebaseerd op de huidige gevalsdefinitie van COVID-19 en samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Belgian Pediatric Task Force COVID-19 bepaald.

 

Hartelijke groeten,

Anouk Vanlander

Share this