Het Vlaams instituut Gezond Leven peilt i.s.m. VAD elke 4 jaar bij alle basis- en secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel naar een stand van zaken over hun algemeen gezondheidsbeleid én voor de gezondheidsthema’s voeding, beweging, sedentair gedrag, roken, alcohol en illegale drugs en mentaal welbevinden.

Verneem de resultaten van deze 'indicatorenbevraging' via de website 'Gezonde school'.

Share this