Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Mondgezondheid
Beste VWVJ-lid en/of JGZ-sympathisant

 

In 2009 werd de Standaard Mondgezondheid voor CLB’s gelanceerd.

De Standaard formuleert aanbevelingen voor een gezonde mond waarvoor via het gezondheidsbeleid van de school en via de CLB-consulten sensibiliserende en mondgezondheid bevorderende interventies worden voorzien.

De aanbevelingen zijn:

  • Twee maal per jaar preventief bezoek aan de tandarts vanaf de leeftijd van twee jaar;
  • Goede mondhygiëne (twee maal per dag tanden poetsen);
  • Gezond mondgezondheidsgerelateerd gedrag (bv. afbouwen duimzuigen, bevorderen van water als dorstlesser, rookstop bevorderen).

Ondertussen is geweten dat er knelpunten zijn bij de uitvoering van het mondonderzoek door CLB’ers zoals beschreven in de Standaard.  Ook wijzigde het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding van 2018 de context grondig waarin deze primaire doelstellingen gerealiseerd dienen te worden. De cadans van de onderzoeksmomenten veranderde: men ging van 7 consulten naar 5 systematische contactmomenten. Bovendien wordt nu ook maximaal ingezet op de aanwezigheid van ouders bij het contactmoment van jonge kinderen. Tot slot is de rol die CLB’s spelen in het gezondheidsbeleid op school gewijzigd.

Omwille van de ervaren knelpunten bij het mondonderzoek én de gewijzigde context, dringt een bijsturing van de Standaard Mondgezondheid zich op.

CLB-artsen en -verpleegkundigen hebben een unieke expertise met betrekking tot de jeugdgezondheidszorg. Deze praktijkervaring vinden we als VWVJ cruciaal voor de bijsturing van de Standaard. Daarom hopen we een groep enthousiaste CLB-medewerkers te verzamelen die ook de uitvoerbaarheid, haalbaarheid en leesbaarheid van de richtlijn zal aftoetsen.

We plannen hiervoor 2 à 3 overlegmomenten in het najaar van 2022. Tussenin schrijven we samen aan de bijsturing van de Standaard Mondgezondheid.

Voel jij je geroepen om bij te dragen? Of ken je een collega die hierdoor geprikkeld wordt?

Geïnteresseerden kunnen zich melden via mail (alexandra.seghers@vwvj.be) vóór vrijdag 15 juli 2022, waarna gezamenlijk de data van de overlegmomenten worden vastgelegd.

Alvast bedankt voor je gewaardeerde inbreng!

 

Vriendelijke groeten,

Alexandra Seghers
VWVJ-medewerker

Share this